Biztositlak.hu
2018. február 21. szerda, Eleonóra, Norina
Online: 15 fő - Ma összesen: 35 fő - Tegnap összesen: 50 fő - Összesen: 1492566 fő
Kötelező Felelősségbiztosítás - tanácsadót kérek
Ügyfélszolgálat
Biztositlak.hu ügyfélszolgálat
Tanácsadót kérek
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről.
Hőtérkép
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 311,86 HUF
1 CHF - 270,49 HUF
1 USD - 252,64 HUF
1 GBP - 353,75 HUF
1 RUB - 4,46 HUF
1 CNY - 39,8 HUF
Linkpartnerek
hirdetés
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Kolostorépítés adomány
Adó 1%

Vezető tisztségviselők és felügyelő-bizottsági tagok felelősségbiztosítása D&O ajánlatkérése

Napjainkban egyik vezető sem zárhatja ki a rossz döntés lehetőségét, miközben vállalatának sikeréért dolgozik. De kockára teszi-e a saját vagyonát? Az egyre erősödő verseny és a széleskörű nemzetközi orientáció következtében a vállalat vezetői által hozott döntések egyre összetettebb feladatot jelentenek. A vállalati döntéshozók természetesen vállalataik érdekében tevékenykednek, és minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy megvédjék a vállalati vagyont és elkerüljék a károkat. A részvényesek vagy harmadik személyek azonban egyre gyakrabban indítanak kártérítési pereket a társaságokkal szemben és egyre inkább tisztában vannak jogaikkal. A Vezető Tisztségviselők és Felügyelőbizottsági Tagok Felelősségbiztosításának segítségével a vállalat kivédheti a vezetőire irányuló, állítólagos kötelességszegésére alapozott kártérítési igényeket.

Ügyvezetőként, cégvezetőként kockára akarja tenni a saját vagyonát? Egy helytelen vezetői döntés következtében ugyanis veszélybe kerülhet a vállalat, a vállalkozás vagyona és 2014. március 15.-e után, az új Ptk. életbelépésétől pedig akár a vezető tisztségviselők (cégvezető, ügyvezető) saját vagyona is. A Ptk. módosítás lényege, hogy a törvény megteremti annak a lehetőségét, hogy a károsult 3. személy (pl.: beszállító, vevő, hitelező, munkavállaló...) kárigényét ne csak a társasággal, hanem a vezető tisztségviselővel szemben is közvetlenül érvényesítse.

Kinek ajánljuk? Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknak, Zrt., Rt., Kft., Bt., Alapítványok, Egyházak…

A vezető tisztségviselők, ügyvezetők, cégvezetők felelősségbiztosítása (10 pont, amiért érdemes megkötnie a D&O biztosítást) az okozott károk megtérítésén túl is nyújt védelmet. Segít védekezni a céget érintő megalapozatlan, valótlan állításokkal szemben, a jó hírnév sérelmének kockázatát is fedezi azzal, hogy megtéríti a szükséges PR költségeket. A Directors & Officiers biztosítás megvédi az ügyvezetőt, vagy az igazgatósági tagokat a névre szóló büntetés anyagi terhe alól is. A vezetői felelősségbiztosítás az örökösöket is védi az ügyvezető halála után esetlegesen megörökölt kártérítési kötelezettség alól.

A társaságok vezetői egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy e minőségükben hozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek.Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a magánvagyonuk terhére is az általuk vezetett társaságnak. A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be.

A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott esetekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért. A D&O biztosítás fedezetet nyújt a vezetőkkel szemben érvényesített kártérítési követelések összegére és a jogi védekezés költségeire, valamint a vezetők a világ egyik legtapasztaltabb és kifejezetten a vezetők biztosítására specializálódott Biztosítók a támogatását is maguk mögött tudhatják. A vezetőket számtalan okból felelősségre lehet vonni.

Íme néhány lehetséges eset:

  • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik,
  • befektetők, akik szerint a vezetők félrevezették őket,
  • felszámolók, hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el

Amikor jól megy az üzlet, ezek a dolgok háttérbe szorulnak. A személyes felelősségüket átérző vezetőknek azonban a D&O biztosítás ugyanolyan fontos, mint maga az üzlet.

Biztosítottak: A szerződő jogi személy vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói e minőségükben. Társasági fedezet tekintetében a Szerződő jogi személy.

Biztosított tevékenység:
Vezető tisztségviselők tekintetében: Ügyvezetési tevékenység
Vezető állású munkavállalók tekintetében: Vezetési tevékenység
Felügyelőbizottsági tagok esetében: Ellenőrzési tevékenység

Biztosítási védelem kezdete: Az ajánlat aláírását követő nap 00:00 óra

Lejárta:
Határozatlan, évfordulóra 30 napos felmondási határidővel

A biztosítás területi hatálya: Egész Világ kivéve Amerikai Egyesült Államok és Kanada

Önrészesedés:
Nincs vagy kérhet

Kinek ajánljuk? Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknak, Zrt., Rt., Kft., Bt., Alapítványok, Egyházak

Mire vonatkozik a biztosítás?
A kötelességszegés következtében felmerülő károkra. A biztosító a károsultnak megtéríti azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottsági tagok jogellenes és károkozó magatartással okoznak, és amelyekért a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik.

Hogyan kötheti meg?
Töltse ki az űrlapot és küldje el részünkre.

Az alábbi igényfelmérő űrlapot kitöltve kérhet díjkalkulációt-ajánlatot.
Kérjük, hogy minden beviteli mezőt pontosan töltsön ki! Az ajánlatkérés gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a címzett az adatait kezelje, amely adatok természetesen biztosítási titkot képeznek. Az általunk kínált biztosítási szolgáltatások feltételeiről, minden díjkalkulációnál teljes körű tájékoztatást adunk. Mindig törekszünk arra, hogy az ajánlataink egységes és azonos szolgáltatásokat tartalmazzanak, az esetleges eltéréseket külön kiemeljük. Arról is tájékoztatjuk, a díjtájékoztatók mindaddig nem tartalmazzák a konkrét biztosítók és biztosítási módozatok elnevezését, amíg Ön el nem küldi számunkra a kizárólagos alkuszi megbízást. (megbízáshoz kérjük JPG vagy PDf a cégvezető aláírási címpéldányát is). Megbízást csak a cégvezető vagy közjegyző által meghatalmazott megbízott írhat alá, kérjük ha van, ezt is csatolni szíveskedjen! A biztosítási alkusz munkájáért Önnek külön nem kell fizetnie, a díjazás benne van a biztosítás díjában. Általában min. 3-5 biztosítótársaság árajánlatát-díjkalkulációját csatoljuk. Biztosítási Tanácsadóink személyesen keresik meg Önt az árajánlatokkal!

Kérjük töltse ki az űrlapot a D&O (Directors & Officiers) ajánlatkéréshez

Ajánlatkérő
Név:
Kötelező megadni!
E-mail cím:
Kötelező megadni!
Hibás az e-mail cím formátuma!
Telefon:
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
Kapcsolattartó
Név:
Kötelező megadni!
E-mail cím:
Kötelező megadni!
Hibás az e-mail cím formátuma!
Telefon:
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
A biztosítást igénylő vállalkozás
Név:
Kötelező megadni!
Cím:
Irányítószám:
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
Település:
Kötelező megadni!
Utca, házszám vagy helyrajzi szám:
Kötelező megadni!
Adószám:
Kötelező megadni!
Fő tevékenysége
(TEÁOR, vagy SZJ szerint):
Kötelező megadni!
Kérdések
Rendelkezik már a kért módozatra élő biztosítási fedezettel?
igen nem
Az elmúlt 2 évben volt káresemény?
igen nem
Az előző év tényleges bruttó árbevétele (ezer Ft):
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
A tárgyév tervezett bruttó árbevétele (ezer Ft):
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
Alkalmazotti létszám:
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
Éves bérköltség (ezer Ft):
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
csak számot írjon
Az ajánlatkérő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság?
igen nem
Az ajánlatkérő több, mint 2 lezárt üzleti éve folytatja tevékenységét, amelyből árbevétele is származott?
igen nem
Az ajánlatkérőnek volt negatív üzemi (üzleti) eredménye,
vagy negatív mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 üzleti évben?
igen nem
Az ajánlatkérő és/vagy leányvállalata folytat jogi tanácsadási vagy jogszolgálati tevékenységet?
igen nem
Az ajánlatkérő és/vagy leányvállalata folytat könyvvizsgálói, adótanácsadói, vagy könyvelési tevékenységet?
igen nem
Az ajánlatkérő és/vagy leányvállalata folytat vállalatirányítási tanácsadói,
vagy stratégiai konzultációs tevékenységet?
igen nem
Az ajánlatkérő és/vagy leányvállalata pénzügyi intézmény?
igen nem
Az ajánlatkérő az elmúlt 24 hónapban esett át egyesülésen vagy vállalatfelvásárláson,
illetve tervez ilyen jellegű tranzakciót az elkövetkező 12 hónapban?
igen nem
Az ajánlatkérőnél történt tulajdonosváltás az elmúlt 2 évben?
igen nem
Igényelt kártérítési fedezet
Fedezet összege:
Kötelező megadni!
Csak számot adhat meg!
Önrész
Önrész összege:
Kötelező megadni!
Kötelező megadni!
*Elfogadom az adatkezelés és marketing feltételeket.
Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes információkat az adatvédelem alatt érheti el. A Honlapon végzett ajánlatkérés- díjkalkuláció során kitöltendő mezőkben rögzített adatok megadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy elérhetőségi adatait (név, e-mail cím és telefonszám) és az egyéb megadott adatait (forgalmi rendszám, lakás alapterület, postacím, születési dátum) közvetlen üzletszerzési célból a Titán Group Alkusz Kft. a hozzájárulás visszavonásáig kezelje és közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján a megadott elérhetőségekre reklámot közöljön.
Titán Group Alkusz Kft. adatkezelési azonosítója: NAIH-66134/2013.
Adatkezelési szabályzatunk itt érhető el.
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Díjkalkulátorunkon korábban regisztrált Ügyfeleink részére.
Ajánlja weboldalunkat!
Kötelező tudnivalók
Flotta kötelező+casco
2017. november 4., 12:01
Emiatt pörög most a lakáspiac
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:58
Megjelentek az év végi évfordulós kgfb-szerződések díjai
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
bővebben »
2017. november 4., 11:55
Több ezer károsultat hagyott maga után a vasárnapi vihar
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:52
Tömegek mondanak fel a magyar munkahelyeken - Elvadult a helyzet
Munkahely
bővebben »
2017. július 19., 12:08
ÉLETEKET MENTHET A PREVENCIÓ
betegségbiztosítás
bővebben »
Biztosítások
 
Ajánlatot kérek
 
Biztositlak.hu