Biztositlak.hu
2018. február 21. szerda, Eleonóra, Norina
Online: 18 fő - Ma összesen: 38 fő - Tegnap összesen: 50 fő - Összesen: 1492569 fő
Kötelező Felelősségbiztosítás - tanácsadót kérek
Ügyfélszolgálat
Biztositlak.hu ügyfélszolgálat
Tanácsadót kérek
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről.
Hőtérkép
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 311,86 HUF
1 CHF - 270,49 HUF
1 USD - 252,64 HUF
1 GBP - 353,75 HUF
1 RUB - 4,46 HUF
1 CNY - 39,8 HUF
Linkpartnerek
hirdetés
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Kolostorépítés adomány
Adó 1%

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok és felhasználási feltételek

Jelen biztosítási portál (a továbbiakban: Portál) a Titán Group Alkusz Kft. a továbbiakban: Üzemeltető fejleszti és működteti. A Portál használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat. A Portál használata kizárólag e feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja. A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Titán Group Alkusz Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Titán Group Alkusz Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A Portál oldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Titán Group Alkusz Kft. jogosult. Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Portál tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért ha jogszabály másként nem rendelkezik a Titán Group Alkusz Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében. A Titán Group Alkusz Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Titán Group Alkusz Kft. kifejezetten kizárja. A Titán Group Alkusz Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A Portál felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel, együttműködik. A Portál meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a Portálon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait biztosítási titokként kezeli, azt a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve a Felhasználó által választott, a szolgáltatást, nyújtó Biztosítót. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. Törvény 96-97.§-ban ,A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tételesen felsorolt esetekben és az ott meghatározott szervek megkeresése esetén. A Portálra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket, az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Portál mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt, töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.A Portál megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton /Internet/ történik. Ez az Üzemeltet részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Portált elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Portál igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. A biztosítási tarifálók (online kötés) programok szolgáltatói az SK-Trend Kft. és a Webpiare Ltd.


Záró feltételek

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a BIT, A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény , Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a törvények részletes szövege a Biztosítási feltétel menüben Jogszabályok menü,törvények menüpontban olvasható.Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Portálon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Portál használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
Díjkalkulátorunkon korábban regisztrált Ügyfeleink részére.
Ajánlja weboldalunkat!
Kötelező tudnivalók
Flotta kötelező+casco
2017. november 4., 12:01
Emiatt pörög most a lakáspiac
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:58
Megjelentek az év végi évfordulós kgfb-szerződések díjai
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
bővebben »
2017. november 4., 11:55
Több ezer károsultat hagyott maga után a vasárnapi vihar
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:52
Tömegek mondanak fel a magyar munkahelyeken - Elvadult a helyzet
Munkahely
bővebben »
2017. július 19., 12:08
ÉLETEKET MENTHET A PREVENCIÓ
betegségbiztosítás
bővebben »
Biztosítások
 
Ajánlatot kérek
 
Biztositlak.hu